Takstige og stigetrinn

Takstige med sikring

Takstige med sikring

Takstige og stigetrinn for trygg ferdsel på taket

Takstige eller stigetrinn er nødvendig, slik at feieren og andre kan ferdes trygt på taket.

Våre takstiger og stigtrinn er tilpasset de fleste typer tak. På takbelegg som papp/shingel, skifer og båndtekket tak
må det brukes stiger. På tak med takstein anbefaler vi stigetrinn som den beste løsningen.

Vi utfører oppdrag for kunder i områdene Oslo, Bærum, Lillestrøm, Nittedal, Nedre Romerike og Akershus forøvrig.

Alt du behøver til sikring av tak

Ta kontakt med oss for avtale om gratis befaring og pris på utstyr til taksikring. Vi fører det som du måtte behøve innen taksikringsutstyr.

Kontaktinformasjon

Telefon:
E-postadresse:
Internett:
+47 92 22 04 55
post@kbblikk.no
www.kbblikk.no
Navn:
Adresse:
KB BLIKK AS
Tyriveien 7
1481 Hagan