Pipeplatå

Pipeplatå for sikkerhet på tak

KB Blikk legger nytt pipeplatå på alle typer tak.

Kontakt oss for gratis befaring eller informasjon om montering av pipeplatå.

Kontaktinformasjon

Telefon:
E-postadresse:
Internett:
+47 92 22 04 55
post@kbblikk.no
www.kbblikk.no
Navn:
Adresse:
KB BLIKK AS
Tyriveien 7
1481 Hagan