Stikkord: Kobbertak


Kobber skivetekking på tak – Kobbertak

Bygget har høy antikvarisk verdi, og arbeidet ble utført i nært samarbeid med Riksantikvaren.

Les mer »

Kontaktinformasjon

Telefon:
E-postadresse:
Internett:
+47 92 22 04 55
post@kbblikk.no
www.kbblikk.no
Navn:
Adresse:
KB BLIKK AS
Tyriveien 7
1481 Hagan