Vedlikehold og service på tak

Vedlikehold av takene og serviceavtale for Ullevål Hageby

Hagebyen består av 116 bygninger med 654 boliger.

Utskifting av takstein, bytting av takrenner og nedløp, samt montering av snøfangere. Sinktekking av arker og karnapper.

KB Blikk har etter en 5 års kontrakt med borettslaget fått forlenget kontrakten med ytterligere 3 år. Vi skifter ut ca. 4000 kvm med tak årlig for Ullevål Hageby. Byggene har høy antikvarisk verdi, og arbeidet utføres i nært samarbeid med Byantikvaren.

Kontakt oss i dag for vedlikeholdsavtale for ditt borettslag i Oslo og Viken.


Kontaktinformasjon

Telefon:
E-postadresse:
Internett:
+47 92 22 04 55
post@kbblikk.no
www.kbblikk.no
Navn:
Adresse:
KB BLIKK AS
Tyriveien 7
1481 Hagan