Totalrehabilitering av tak, St. Olavs gate, Oslo

Totalrehabilitering av tak for borettslag

Rehabilitering av tak på St. Olavs gate i Oslo:

– Utskiftning av eksisterende tekking mot nye profilerte takplater.

– Det ble lagt underlagspapp og trykkimpregnerte sløyfer og lekter.

– Heldekkende pipebeslag, takhatter og soilbeslag.

– Tekking av veluxvinduer, rundt takterrasser og takoplett.

– Nye takrenner og nedløpsrør.

Se bilder:

Kontakt oss om du ønsker rehabilitering av tak eller annen type takarbeid. Fra våre moderne lokaler i Nittedal utfører vi oppdrag for både private, næringsvirksomheter og borettslag i Oslo og hele Akershus.

Avtal gratis befaring i dag.


   Stikkord: , ,
   Kategorier: Referanser Referanser borettslag

Kontaktinformasjon

Telefon:
E-postadresse:
Internett:
+47 92 22 04 55
post@kbblikk.no
www.kbblikk.no
Navn:
Adresse:
KB BLIKK AS
Tyriveien 7
1481 Hagan