Beslagsarbeid, Aluminium, Industrigata, Oslo.

Tekking av gesimser, håndlagde takrenner, vindusbeslag, nedløpsrør og kummer

Blokk i 7 etasjer i Oslo som inneholder leiligheter kontor og butikker. Prosjektet ble i sin helhet priset ut fra tegninger fra arkitekt.

Vi har underveis i byggeprosessen kommet med forslag på løsninger og utførelse. Vi har tekket gesimser og fasader med lakkert aluminium, som er dobbelt falset i skjøtene, Det ble produsert og håndlaget takrenner, nedløpsrør, kummer bend og grenrør i zink til prosjektet, noe som krever dyktige og erfarne blikkenslagere.

Dette arbeidet er en viktig del i det tradisjonelle blikkenslagerfaget noe som vi i KB Blikk legger stor vekt på.


Kontaktinformasjon

Telefon:
E-postadresse:
Internett:
+47 92 22 04 55
post@kbblikk.no
www.kbblikk.no
Navn:
Adresse:
KB BLIKK AS
Tyriveien 7
1481 Hagan
Org. nr.:
Sertifiseringer:
914 341 922
Mesterbrev
Godkjent for ansvarsrett
Miljøfyrtårn