Båndtekking lakkert stål, Etterstadgata, Oslo.

Båndtekking med stål i Etterstadgata, Oslo

Her har KB Blikk demontert gammel sveisepapp og lagt ny diffusjonsåpen underlagspapp og båndtekking i sortlakkert stål.
Det ble montert heldekkende beslag på piper, fottekking av veluxvinduer, nye takrenner, nedløpsrør og gesimsbeslag.

Se bilder:


Kontaktinformasjon

Telefon:
E-postadresse:
Internett:
+47 92 22 04 55
post@kbblikk.no
www.kbblikk.no
Navn:
Adresse:
KB BLIKK AS
Tyriveien 7
1481 Hagan
Org. nr.:
Sertifiseringer:
914 341 922
Mesterbrev
Godkjent for ansvarsrett
Miljøfyrtårn
Plusminusfontreloadfont